logo pezzettino– Coaching
Zoek je steun of een klankbord? Individuele coaching is een ondersteuningsproces, bestaande uit een reeks gesprekken die niet bedoeld zijn om instructies te geven, maar je zelfsturing te bevorderen.
In coachingsgesprekken word je begeleidt in jouw ontwikkeling naar een andere instelling, een andere opstelling, een andere taakinhoud. Coaching is een manier om het beste in jezelf naar boven te halen. Met de ervaring die je opdoet en het inzicht dat je verwerft, ben je in staat tot betere prestaties.
Coaching is een van de succesvolste middelen om je talenten te laten ontdekken en te benutten.
Het gaat erom al je mogelijkheden aan te boren om tot optimale prestaties te komen.

– Advies
De vraag om een klankbord en advies wordt steeds vaker gesteld, in het bijzonder door managers en bestuurders. In een adviesgesprek kun je vragen en twijfels onderzoeken en heb je een klankbord om te komen tot je eigen oplossingen. Onderwerp van gesprek kunnen zijn: positie bepaling ten opzichte van een collega of ondergeschikte, het oplossen van een specifiek probleem in je werk, het maken van een keuze bijv. t.a.v. verdere loopbaanplanning of het beter inzetten van eigen kwaliteiten in je werksituatie.
Persoonlijke adviezen vinden in de regel plaats op initiatief van de adviesvrager. Het komt echter ook voor dat aan medewerkers door leidinggevenden wordt voorgesteld een dergelijk persoonlijk advies in te winnen.
In veel gevallen volstaan een of twee adviesgesprekken, soms leidt de vraag tot een traject van coaching.