logo pezzettino

Intervisie is een bepaalde werkwijze om met behulp van een afgesproken methodiek met elkaar werkvraagstukken uit te wisselen. Intervisie vraagt om een sfeer van onderling vertrouwen. In een open en veilig klimaat voelen medewerkers zich vrij om hun werkervaringen met collega’s te delen.

Bij het methodisch opzetten en opstarten van een intervisiegroep kan begeleiding wenselijk zijn. Er wordt gestart met een training van een dagdeel waarin een intervisiemethode wordt besproken en geoefend. Daarna begeleidt de coach de intervisiegroep nog enige bijeenkomsten. Na verloop van tijd trekt die begeleider zich terug en draait de groep zelfstandig verder.
Het is echter ook mogelijk dat de begeleider aanwezig blijft om het proces te bewaken en waar nodig te interveniëren.