logo pezzettinoWil je een conflict oplossen of wil je gelijk hebben? Mediation is informeel en heeft een lage drempel. Mediation is gericht op de toekomst, op samenwerking en op het behoud van de relatie tussen partijen. Daardoor ontstaat een win-win-situatie met een creatieve en eigen oplossing voor en door partijen. De
aard en soort van het conflict hierbij is niet echt relevant. Uit de praktijk blijkt dat de kans op een succesvolle afronding van een mediation rond de 70% ligt.

Vrijwilligheid en vertrouwen zijn de basis voor mediation. Mediation getuigt van kracht, omdat partijen de wens te kennen geven om een conflict zelf op te lossen. Mediations uitgevoerd door PEZZETTINO vallen onder het tuchtrecht van het ADR International Register en de mediator zelf is onderworpen aan het daaronder vallende tucht- en klachtrecht.

Voorafgaand kunnen partijen kosteloos een oriënterend gesprek met de mediator aangaan. Mochten partijen besluiten hun conflict via mediation te willen oplossen, worden afspraken m.b.t. vertrouwelijkheid, geheimhouding en onderlinge kostenverdeling vastgelegd en een begin gemaakt met de mediation.

Partijen zelf bepalen hoelang een mediation gaat duren. Soms zijn enkele gesprekken al voldoende om tot een oplossing te komen. Eén zitting duurt 1,5 à 2 uur. Wanneer partijen het eens zijn geworden over een oplossing, wordt deze vastgelegd in een overeenkomst.

Mediation leidt in de regel veel sneller tot een goede oplossing, dan een rechtszaak of een arbitrage. De directe kosten van een mediation zijn dan ook vele malen lager. Dit geldt eveneens voor de indirecte kosten, die een conflict tussen partijen met zich meebrengen. Anders gezegd, een geslaagde mediation levert veel onderlinge goodwill op en verbetert de (werk)sfeer aanmerkelijk.

MEDIATION : “Stop je energie niet in het conflict, maar in de oplossing!!”