logo pezzettinoSupervisie is persoonlijke begeleiding die inzicht in je eigen werkstijl geeft. Gesprekken waarin je leert kijken naar, omgaan met en het verbeteren van je handelen in je werksituatie. In supervisie gaat het vooral om het reflecteren op dat handelen. Je onderzoekt in supervisie waarom je bepaalde problemen moeilijk vindt en je oefent hoe je die kunt aanpakken.

Er zijn tal van vragen die zich in een werksituatie kunnen aandienen en die  om een antwoord vragen. Je wilt graag optimaal functioneren, goed omgaan met collega’s, relaties en je stijl van werken verbeteren, maar je loopt telkens weer tegen die vragen aan. Pezzettino houdt je als het ware een spiegel voor, prikkelt je om na te denken over hoe om te gaan met de opgaven waar je in je werk voor komt te staan. Je bent je eigen gereedschap wat je goed moet onderhouden om optimaal te kunnen functioneren.

In supervisie ben je voortdurend bezig om te kijken naar jóuw manier van werken en hoe deze zich verhoudt tot jou als persoon.
Je supervisor helpt je bij dit leerproces.

Supervisie bestaat uit een reeks van ten minste tien gesprekken, waarin je vertelt hoe je aan het werk bent, wat je daarin tegenkomt en wat je daarin bezighoudt. De supervisor helpt je door reacties te geven, vragen te stellen en suggesties te doen. Je wordt gevraagd na te denken over hoe je met de opgaven waar je in je werk voor komt te staan omgaat en hoe je tot betere oplossingen kunt komen.
Voor supervisie is het essentieel, dat interactie met mensen een fundamenteel onderdeel is van je functie. Dit kan zowel voor managers als voor uitvoerenden het geval zijn.
Als rode draad door het supervisieproces lopen leerdoelen. Dit zijn persoonlijk geformuleerde doelen, die aangeven op welke punten jij je functioneren wilt verbeteren. Deze leerdoelen kunnen per supervisant zeer uiteenlopen.
In supervisie dient er sprake te zijn van een directe koppeling van werksituatie en leersituatie in een bepaalde regelmaat bijv. éénmaal per 14 dagen. De supervisant voert zelfstandig zijn/haar werk uit. Als laatste moet aan minimale condities aangaande tijdsduur en aantal zittingen worden voldaan.

Bij aanvang van de supervisie worden er afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in een supervisiecontract.
Het uitgangspunt van elk supervisiegesprek vormt een inbreng in de vorm van een specifieke werksituatie. Na afloop maakt de supervisant een reflectieverslag waarin wordt teruggekeken op de vorige zitting.