logo pezzettinoTeams, groepen mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en daarin afhankelijkheid van elkaar zijn, kunnen in perioden van grote veranderingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Trainingen zijn gericht op het aanleren/verbeteren van onder andere communicatieve en sociale vaardigheden of op teamsamenwerking.

Het programma van een training en het aantal deelnemers wordt in overleg met de klant bepaald en afgestemd op de behoefte van de organisatie. De gehanteerde werkwijzen en methoden zijn afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep. Er kan gewerkt worden met video, rollenspelen, plenair of in kleine groepen.
Trainingen vinden plaats in een rustige, ruime vergaderruimte. Dit kan binnen de organisatie zijn of elders.

Als trainer wordt Ada van Heest ervaren als een autoriteit op haar vakgebied. Haar kennis en kunde staan op hoog niveau. Zij spreekt de taal van de werkvloer en kan dit goed vertalen naar leidinggevenden. Zij staat dichtbij mensen en begrijpt hun vak.

Als trainer wordt Rob Zinnemers ervaren als een bron van rust. Hij wordt geroemd om zijn invoelend vermogen en de ruimte die hij geeft.