logo pezzettinoEr bestaan vele vormen van trainingen. Wij verdelen ze grofweg in twee groepen:

– Teamtrainingen
Teams kunnen in perioden van grote veranderingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. In een of meerdere gesprekken met het management en/of met enkele teamleden wordt besproken wat de problematiek is en op grond hiervan wordt een plan van aanpak voorgelegd. Dit kan betekenen dat er gestart wordt met een basistraining communicatie, intervisie of een traject van teambuilding. Belangrijk is het om samen te zoeken naar een aanbod dat nauwkeurig aan sluit bij wat gewenst is in een organisatie. Zo kan er gewerkt worden aan problemen in de relationele sfeer zoals onduidelijke communicatie, subgroepen, geringe acceptatie; of vragen kunnen betrekking hebben op inhoud/structuur zoals onduidelijke functieafbakening, vergaderstructuur e.d.
Juist bouwen aan een team met iemand van buiten de organisatie kan dan heel verhelderend zijn. Voor alle trainingen geldt dat de invulling (hoe, hoe vaak, waar, hoe lang enz.) samen met de betrokkenen bepaald wordt. Denkbaar is dat er gewerkt wordt met verschillende trajecten na elkaar of gelijktijdig (bijv. teamtraining wordt intervisie of individuele begeleiding naast teambegeleiding).

– Vaardigheidstrainingen
Onze trainingen kunnen zich richten op communicatieve vaardigheden,
sociale vaardigheden, coachingsvaardigheden, discussie- en vergader- techniek, functionerings Рen beoordelingsgesprekken, mediationvaardigheden, timemanagement, etc. Uitgangspunten zijn altijd de specifieke omstandigheden in de organisatie en de vraag van de klant.
Het programma van een training wordt na uitvoerig overleg met de klant op maat gemaakt, passend bij de behoefte van de organisatie en de doelgroep.  De gehanteerde werkwijzen en methoden zijn afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep. Er kan gewerkt worden met video, rollenspelen, plenair of in kleine groepen.

Trainingen vinden plaats in een rustige, ruime vergaderruimte. Dit kan binnen de organisatie zijn of, als dit niet mogelijk is, wordt er een ruimte gehuurd.