logo pezzettinoZORGEN OP JE WERK? VERTROUWENSPERSOON NODIG?

BEL PEZZETTINO!

In Nederland stelt de Arbowet dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers.
Intimiderend gedrag (onder andere seksuele intimidatie) bederft de
werksfeer en ondermijnt de gezondheid, het zelfvertrouwen en de
prestaties van werknemers.

Een werkgever is verplicht om een beleid te ontwikkelen gericht op een veilige werkomgeving en dient maatregelen te nemen om zijn medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld op het werk. Preventief optreden kan door aandacht te geven aan werkplek én werkklimaat, bijvoorbeeld door seksuele intimidatie te behandelen in het personeelsblad of bij functioneringsgesprekken. Het is van groot belang dat binnen een bedrijf zaken rond omgangsvormen en integriteit bespreekbaar zijn.

Het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die makkelijk benaderbaar is, is hierin van groot belang. In de ideale situatie opereert de vertrouwenspersoon onafhankelijk van de werkgever. De voordelen van een externe vertrouwenspersoon gelden vooral voor kleinere bedrijven. Zo heb je minder kosten aan opleiding en scholing voor de vertrouwenspersoon. Externe vertrouwenspersonen hebben meer ervaring met de aanpak van betrokkenen bij ongewenste omgangsvormen.

Wat biedt PEZZETTINO?
-Vakkundige vertrouwenspersonen als centraal aanspreekpunt en meldingsplaats voor klachten.
-Eerste opvang, hulp en advies aan medewerkers.
-Ondersteuning en advies over het omgaan met en reageren op intimiderend gedrag.
-Nazorg.
-Verwijzing, indien nodig, naar andere hulpverleningsorganisaties.
-Bemiddeling tussen medewerkers.
-Verzorgen van voorlichting en verschaffen van informatie.

Voor je organisatie maakt PEZZETTINO een offerte op maat. Standaard is een contract op jaarbasis. Dit contract bestaat uit een startbedrag per jaar verhoogd met een klein bedrag per jaar voor elke werknemer.  Al naar gelang de grootte en de plaats van vestiging van de organisatie is het startbedrag hoger. Dit betekent dat ook voor zeer kleine organisaties met weinig medewerkers een externe vertrouwenspersoon via PEZZETTINO makkelijk te betalen is. In een dergelijk contract is PEZZETTINO werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur. Een eerste gesprek is in de prijs inbegrepen. Voor alle vervolghandelingen zoals een vervolggesprek, doorverwijzing, e.d. geldt een tarief van € 105,- uur  excl.  BTW.