logo pezzettinoPEZZETTINO is een vof met twee vennoten, Ada van Heest en Rob Zinnemers.

Ada van Heest

Is deskundig op het gebied van communicatievraagstukken, stijlen van leidinggeven, individuele begeleidingsvragen, strategisch handelen, teamrollen, kernkwaliteiten, zelfsturing, vraaggestuurd werken, samenwerkingsproblemen, opzetten van intervisie, managementvaardigheden o.a. functioneringsgesprekken en conflicthantering.
Als docent heeft zij gewerkt aan de HAN als externe supervisor. Binnen de VDO heeft zij gewerkt als gastdocent.

Heeft jarenlange ervaring in het (buurt) maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, crisishulpverlening, verslavingszorg, hulp aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrisch verleden.

portret ada 01

Afgestudeerd aan de Sociale Academie richting Maatschappelijk Werk . Volgde in Nijmegen  de Voortgezette Opleiding: opleiden, supervisie, deskundigheid bevordering .  Doorliep de leergang organisatiesupervisie
bij D & P Training en Opleiding. Heeft deelgenomen aan NLP-training van trainers en opleiders bij PERSPECTIEF. Heeft deelgenomen aan de Leergang: “Coachen van Leerprocessen” door Marjo Korrel van Deínthe Interventiekunde.
Bezoekt jaarlijks diverse werkcongressen, studiedagen en workshops o.a. ‘supervisie aan managers’, ‘werken met kernkwaliteiten’.


Rob Zinnemers

Is deskundig op het gebied van communicatie vraagstukken, stijlen van leiding geven, samenwerkingsproblemen, managementvaardigheden o.a. functionerings- en beoordelingsgesprekken en in het bijzonder mediation. Zijn specialisaties hierin zijn arbeidsconflicten en conflicten tussen personen in de breedste zin van het woord.
Heeft een jarenlange ervaring op het gebied van peer-mediation binnen het onderwijs (VO en ROC’s).

Is buurtbemiddelaar in de gemeente Renkum.

Heeft ervaring opgedaan in het bedrijfsleven m.n. in de aannemerswereld in binnen- en buitenland en bij de gemeentelijke overheid als hoofd van Openbare Werken. Spreekt vloeiend Duits en Deens.

portret rob 2014 006-001 (2)

Afgestudeerd aan de HTS Weg- en Waterbouw te Arnhem. Na diverse beroepsgerichte opleidingen doorliep hij de management-opleiding aan de Fontys-scholen en bij  ‘The Lime Tree’ de opleiding tot Allround Mediator. Hij volgde vervolgens een opleiding tot trainer bij ’t Atelier en een opleiding tot coach bij de Coachboulevard. Bezoekt jaarlijks diverse werkcongressen, studiedagen en workshops o.a. ‘Communiceren en Sociale gedragsstijlen’ bij Amethist en ‘NLP en conflicthantering’ bij het Mediatorscollectief.

Tot onze vreugde hebben wij, na een jarenlange samenwerking, per 1 juli 2018 onze collega Hanneke Schanzleh bereid gevonden om zich met haar bijzondere expertise te verbinden aan PEZZETTINO. Hanneke is inzetbaar als vertrouwenspersoon, coach en interimmanager.

Hanneke Schanzleh

Is deskundig op het gebied van mantelzorgvraagstukken, ontwikkelingsgericht faciliteren van teams, ontwikkelen van klant gerelateerde visie-beleid-uitvoering, communicatievraagstukken, samenwerkingsproblemen, procesbegeleiding en interim-management.

Hanneke is een positief gedreven professional, die denkt en werkt vanuit verbinding. Zij weet de motivatie, de verantwoordelijkheid, het vakmanschap en het plezier van medewerkers te stimuleren en te consolideren, in samenhang met de vraag van de klant.

Heeft jarenlange ervaring op het terrein van vrouwenhulpverlening, ouderenzorg en crisishulpverlening. De laatste twintig jaar op managementniveau.

Maakt deel uit van een collegiaal netwerk en een intervisiegroep.

portret hanneke (3)

Afgestudeerd aan de Sociale Academie in Eindhoven. Volgde een opleiding tot kwaliteitsmanager bij Kock en een Coachingsopleiding bij Associatie voor Coaching. Doorliep de opleiding tot Allround Mediator bij ‘The Lime Tree’.
Heeft een opleiding Financieel Management gevolgd. Heeft deelgenomen aan een training ‘Story-telling’. Bezoekt jaarlijks diverse werkcongressen, studiedagen en workshops.