logo pezzettinoNiet altijd is er een budget voor een compleet trainingsprogramma beschikbaar.
Dan kun je een workshop bij ons afnemen.
Een workshop van 3 tot 4 uur als een soort kennismaking voor een
eventueel uitgebreidere training, als leuke invulling van een team-
of themadag, als opfrisser of als ‘teaser’.
Inhoud en invulling vinden plaats in overleg en is puur maatwerk.

Hieronder vind je twee uitgewerkte voorbeelden van een dergelijke workshop.


SAMENWERKEN ZONDER CONFLICTEN?!
Conflicten hanteren vraagt een aantal vaardigheden, zoals verwoorden van je verhaal en je gevoelens, luisteren, vragen stellen en samen zoeken naar oplossingen. PEZZETTINO leert deelnemers om deze vaardigheden bewust in te zetten. Voorkomen en hanteren van conflicten is belangrijk voor een goede samenwerking.
Mensen spreken vooral uit wat zij NIET willen, maar onder dat NIET willen ligt een WENS. Zou het niet veel beter zijn om die WENS uit te spreken? Dat zou veel conflicten kunnen voorkomen en voor een betere samenwerking kunnen zorgen.

I
nhoud
Een actieve training gebaseerd op leren door zelf te doen. Door de inbreng van persoonlijke ervaringen en veel oefenen, kun je het geleerde na een training snel toepassen. Waar gaat het over?
– conflictstijlen, wat is jouw stijl?
– van escalatie naar de-escalatie
– luisteren en vragen stellen
– waarnemen, wat is de waarheid/wie heeft er gelijk?
– luisteren met je ogen, letten op lichaamstaal
– van verwijt naar wens
– oplossingen

Resultaat
Deze training leert je je in te leven in de ander en afspraken te maken met elkaar. Daardoor leer je beter om te gaan met conflicten en leer je beter samenwerken.

Duur
Als eye-opener bieden we deze training in de vorm van een workshop van 3 – 4 uur aan. Om je wakker te schudden en je nieuwsgierig te maken.
Een training van een hele dag geeft een goede basis voor je verdere ontwikkeling.
Voor meer diepgang en borging van het geleerde is een training van 4 tot 6 dagdelen met tussenpozen van minimaal twee weken een goede optie.

DCF 1.0


KWALITEITEN!  HUH, KAN JIJ DAT OOK?!
Wordt er wel genoeg gebruik gemaakt van je kwaliteiten in het team? Worden die wel uitgesproken en benut? Focussen we ons niet te vaak op wat ons niet lukt?
Hoe komt het toch dat je met sommige collega’s lekker samenwerkt en het met anderen zo moeizaam gaat?

Inhoud
In deze workshop wordt gewerkt aan bovenstaande vragen en gaan jullie als team op zoek naar de antwoorden. De theorie van Ofman over kernkwaliteiten en het spel van Gerrekens kunnen hierbij hulp bieden.
Een actieve training gebaseerd op leren door zelf te doen. Door de inbreng van persoonlijke ervaringen en veel oefenen gaan jullie naar huis met bruikbare inzichten die jullie kijk op samenwerken voorgoed zal veranderen! Waar gaat het over?
– wat zijn jouw kwaliteiten?
– wat zien anderen daarvan?
– hoe maak je gebruik van elkaar?
– wat zit je in de weg?
– hoe werk je soepeler samen?
– tegenpolen maken bijzondere samenwerking mogelijk!

Resultaat
Na afloop gaan jullie naar huis met nieuwe inzichten die jullie samenwerking zal veranderen. Ga je er daadwerkelijk mee aan de slag op de werkvloer, dan maken jullie meer gebruik van elkaar, bevrijden jullie je van je vooroordelen en voel je je meer tot je recht komen in jouw eigenheid in het team. Jullie zullen beter samenwerken!

Duur
Als eye-opener bieden we deze training in de vorm van een workshop van 3 – 4 uur aan. Om je wakker te schudden en je nieuwsgierig te maken.
Een training van een hele dag geeft een goede basis voor je verdere ontwikkeling.
Voor meer diepgang en borging van het geleerde is een training van 4 tot 6 dagdelen met tussenpozen van minimaal twee weken een goede optie.